צור קשרבית הספר לאה גולדברג

  
לאה גולדברג 
  
  
  
  
בית הספר נקרא ע"ש סופרת והמשוררת לאה גולדברג 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
פרטים כלליים: 
  

  
  
שלב חינוך:  
יסודי    
  

  
  
טווח הכיתות: 
א'-ד צומח   
  

  
  
זרם חינוכי: 
ממלכתי   
  

  
  
סוג חינוך: 
מורשת וטכנולוגיה  
  
  
  
  
  
  
  
  

 שם המנהל/ת:  
 דיתי פרוור 
  
  
  
  
  
כתובת ודרכי התקשרות: 
  

  
  

  
  
כתובת: רח' הרטום   33
קריית השרון, נתניה
 
  

  
  

בלוג בית הספר 
  
  
טלפון: 09-8626447  
דואר אלקטרוני : 
 leagold2011@gmail.com